Parapet slávy pro knihy

Tohle je můj knihařský parapet slávy. 
Vystavuju tam svoje aktuální projekty jako je pamětní kniha pro děti (tedy vlastně pro jejich rodiče),
nebo třeba výrobky z knihařských kurzů – např. deníčky, co jsem nedávno vyrobila v Amsterdamu.
Byl to kurz kožené vazby na knihy a můžete se těšit na speciální článek, který ukáže specifické
zpracování kůže a jak ty deníky vlastně vznikaly. 
Samozřejmě tam mám i svoje nepovedené experimenty, kterými se dá sotva listovat. Nemám to srdce je zatím vyhodit, protože se z nich učím, co jsem udělala blbě. Myslím, že až nebude oknem vidět ven, budu knihařské řemeslo ovládat už dokonale 🙂
– – – – – –
English
– – – – – –
Well, this is my parapet of fame.
I exhibit there my actual projects such as the memorial book for children (or for their parents),
or my projects from bookbinding courses – such as the notebooks I made in Amsterdam.
It was a course focused on leather paring. Wait for the future article which will be
dedicated to this process of leather book binding.
Of course there are also books which didn’t turn out well but I keep them there to learn
from that mistakes so I can get better. I think when the window will be full
of the books, I will be proper book binder 🙂